Jeni person që e vlerëson mjedisin?

Ambientalist, activist i çiklizmit?

Artist ndoshta, ëndërues?

I interesuar në drejtësi sociale apo për të drejtat e njeriut?

Je mjaftueshëm i çmendur sa të bashkohesh me ne në Turneun e Lirisë?

13415455_986026308133645_5373136472705545408_o.jpg

Truneu i Lirisë është nji kamp vullnetar, nji tubim i artistëve dhe i dashamirëve mjedisor dhe atyre të paqes, të cilët udhëtojnë së bashku në shtatë komunitete nga veriu deri ne jug të Kosovës.

Do të zgjasë prej 20 Korrikut deri me 13 Gusht 2017
Turneu i Lirisë do ketë këto pika të ndaljes:

 • Mitrovica/ Mitrovice: Intro, përvetësimi i njohurive dhe krijimi i miqëve
 • Plemetina/ Pllemetina: Jetesa afër “Uzinës së Reve” Kosovo A/B
 • Gracanica/ Gracanice: Punëtori: reciklimi dhe ripërdorimi
 • Prishtina/ Prishtine: Ndotja e ajrit dhe trafiku
 • Novo Brdo/ Novoberd: Ndihmë për Kuzhinën Popullore, Permakulturë
 • Klokot/ Kllokot: Ndryshimet klimatike – Drejtesia që përfshin këtë proces
 • Brezovica/ Brezovice: Eko-Fest – BREfest

Përgjatë avanturës ne do provojmë…
…udhëtim nga Veriu në Jug
…përvojë e të jetuarit me 20 vullnetarë nga Kosova dhe Bota
…jetesën me nji komunitet, duka ndare gjëra bashkë
…eksperience me dhe në natyrë
…mëso për natyrën dhe njerëzit
…inico aksione për komunitete lokale
…krijo performance publike, teatër rrugor, vizatime për murale, diskutime për arsye të shpërhapjes së informatave mbi bukurinë dhe sensitivitetin e planetit tone.

Bashkohu në rrugëtimin tonë, kontribuo me idetë tua, ndihmo lëvijzen që të rritet si dhe të shpërndajmë fjalën për ambientin e rëndësinë e tij – sepse planeti mbartë shumë jetë dhe dashuri- sepse ne nuk duhet vetëm të shkatërrojmë, por t’a rruajmë atë!
Është e mundshme të aplikohet vetëm për një pjesë, si dhe për të gjithë programin.

Mitrovica/Mitrovica, Plemetina/Plementina, Prishtina/Pristina and Gracanica/Gracanica: 20 Korrik 2017 – 31 Korrik 2017

 • Mitrovica: Fokus në përgaditjen e Turneut të Lirisë, intro e studimit për situatën ambientale dhe sociale në Kosovë, into në tippet dhe metodat e aktivizmit
 • Aksion në Plementinë për Termocaentralin dhe për Energjinë alternative/rigjeneruese
 • Graçanicë: Fokus në artet të aplikuara përmes recikilimit dhe punëtori DYI (Do It Yourself) me fëmijët e qendërës Imaginatorium (Qendra e edukimit alternative joformal nga GAIA për lagjën Roma)
 • Akcion publik në Prishtinë, performance mbi ndotjen e ajrit

Graçanicë dhe Novobërd: 27 Korrik 2017– 4 Gusht 2017

 • Graçanicë: Fokus në artet të aplikuara përmes recikilimit dhe punëtori DYI (Do It Yourself) me fëmijët e qendërës Imaginatorium (Qendra e edukimit alternative joformal nga GAIA për lagjën Roma), mësime mbi gjendjen e minoriteteve në Kosovë
 • Novobërd: Fokus në punën e kuzhinës publike në Novobërd, mësime mbi situatën e minoriteteve në Kosovë), ndihmë në kopshtin e kuzhinës, mësime mbi metoda të Permakulturës.

Novobërd dhe Kllokot: 1 Gusht 2017 – 7 Gusht 2017

Novobërd: Fokus në punën e kuzhinës publike në Novobërd, mësime mbi situatën e minoriteteve në Kosovë), ndihmë në kopshtin e kuzhinës, mësime mbi metoda të Permakulturës.
– Kllokot: Fokus në Drejtësinë nga ngryshimet klimatike, kapitalizimi i resurseve dhe e drejta bazike e të pasurit qasje në resurse jo të ndotura

Kllokoti dhe Brezovica: 5 Gusht 2017 – 13 Gusht 2017

 • Kllokot: Fokus në Drejtësinë nga ngryshimet klimatike, kapitalizimi i resurseve dhe e drejta bazike e të pasurit qasje në resurse jo të ndotura
 • Brezovicë: Fokus në prezantimin e Turneut të Lirisë, krijimi i ekspozitës dhe participimi në ndërtimin e eko-fest BREfest
Advertisements