For Albanian and Serbian scroll down!

11th until 13th of August, Brezovica

Welcome to the BREfest – a small-scale, sustainable, educational and creative festivity in Brezovica ski resort (map here) organized for the first time. It is about celebrating and appreciating the richness of Sharr mountain, building connections among people and reconnecting to nature.

The gathering will provide space and inspiration for exchange, discussions, music, challenges and joy. The program includes diverse activities for children, youngsters, elders and families. Gathered around the topics of sustainable living, transitive migration and wilderness:

 • Workshops on Capoeira Angola, cooking vegan, recycleArt, photography, Do It Yourself etc;
 • Guided educational tours about medical herbs, wildlife and reconnection;
 • Theoretical discussions on sustainable living, sustainable communities, nature preservation and human migrations;
 • Space for Exchange for sharing of home made products, skills and stuff you do not need anymore;
 • Presentations of local traditions, from dances and food to crafts and arts;
 • Evening program will be filled in with screenings of documentary movies and nature friendly music program.

GENERAL TIMETABLE

8:00 – 10:00 – Greetings to the mornings – sports & spiritual activities

10:00 – 17:00 – Workshops, guided tours, children activities,

17:00 – 19:00 – Exhibition & discussions

20:00 – 21:30 – Movies about environment & nature

21:30 – 00:00 – Music

MUSIC PROGRAM

Friday evening >>> Jimmy Mustafa band – Young Roma band from Plemetina

Saturday evening >>> Trio Bibera Jazz from Prishtina

Sunday evening >>> World volunteers music session – surprise!

MORE INFORMATION about the daily program here 😀

MORE INFORMATION about accommodation, food & transport here

Volunteers force for BREfest co-funded by ERASMUS+ program

The Tour of Freedom Volunteers supported by AKT-LS USAID funded program

___________________________________________________________________________________

BREfest – Sharri është më shumë se borë…

11 deri 13 Gusht, Brezovicë

Mirë se vini në BREfest – një festë e vogël, e qëndrueshme, edukative dhe kreative, për here të pare, në qendrën skijimore në Brezovicë (harta). Festa ka për qëllim ta festoj dhe çmoj pasurin e maleve të Sharrit duke krijuar lidhje mes njerëzve dhe natyrës.
Kjo festë do të ofroj hapësirë dhe inspirim për shkëmbime, diskutime, muzikë, sfida dhe gëzim. Programi përfshinë aktivitete të ndryshme për fëmijë, të rinjë, të moshuar dhe familje. Të gjitha të përqëndruara rreth të jetuarit të qëndrueshëm, migrimit kalimtar dhe natyrës:

 • Punëtori mbi Capoeira Angola, ushqimin vegan, Art+Riciklim, fotografi, DIY ose Bëje Vet) etj;
 • Ekskurzione educative, të udhëhequra, mbi bimët shëruese dhe natyrën;
 • Diskutime teorike mbi të jetuarit e qëndrueshëm, komunitetet e qëndrueshme, ruajtjen e natyrës dhe migrimit të njerëzve;
 • Hapësirë për Shkëmbim të produkteve ‘homemade’, shkathtësive dhe të gjërave të cilat nuk ju duhen më;
 • Prezantime të traditave lokale, prej valleve te ushqimi, zanate e art;
 • Në mbrëmje do të ketë shfaqje të filmave dokumentar dhe muzikë;

 

ORARI I PËRGJITHSHËM

08:00 – 10:00 – Përshëndetjet e Mëngjesit – sport & aktivitete spirituale,
10:00 – 17:00 – Punëtori, ekskurzione të udhëhequra, aktivitete për fëmijë,
17:00 – 19:00 – Ekspozita & Diskutime
20:00 – 21:30 – Filma mbi ambientin & natyrën
21:30 – 00:00 – Muzikë

PROGRAMI MUZIKOR

Të premten në mbrëmje >>> Jimmy Mustafa band – bend i ri, romë nga Plemetina

Të shtunën në mbrëmje >>> Trio Bibera Jazz nga Prishtina

Të dielen në mbrëmje >>> Sesion me muzikë botërore me vullnetar – befasi!

PËR MË SHUMË DETAJE rreth programit ditor kliko këtu.

PËR MË SHUMË DETAJE rreth akomodimit, ushqimit & transportit kliko këtu.

 

Puna e vullnetare për BREfest bashkë-themeluar nga programi ERASMUS+

Image may contain: mountain, plant, sky, tree, grass, outdoor and nature

 

 

Advertisements