Da li se brinete o životnoj sredini?

Da li se zalažete za očuvanje zelenih površina ili ste možda zainteresovani za biciklove?

Da li ste možda umetnik ili sanjar?

Da li ste zainteresovani za ljudska prava i društvenu pravdu?

Da li ste dovoljno smeli da se ovog leta pridružite našoj Turi Slobode kroz Kosovo?

Tura Slobode je volonterski kamp, ponovo okupljenih aktvista i mirovnog pokreta za zaštitu životne sredine koji će biciklovima putovati kroz sedam zajednica od severa do juga na Kosovu. Trajaće od  20-og Jula do 13-og  Avgusta 2017

Tura Slobode će boraviti i biti aktivna u:
-Mitrovici/ Mitrovice: Uvod, sticanje novih veština i prijatelja
-Plemetini/ Pllemetina: Život pored  “Fabrike Oblaka” Kosovo A/B
-Gračanici/ Gracanice: Radionice o recikliranju
-Prištini/ Prishtine: Zagadjenost vazduha
-Novom Brdu/ Novoberd: Pomoć u narodnoj kuhinji, Permakultura
-Klokotu/ Kllokot: Climate Justice – Globalno zagrevanje kao etnički i politički problem
-Brezovici/ Brezovice: Epilog, eco-festival Brefest

Tokom Ture Sloboda,vi ćete…
…voziti bicikli od severa do juga Kosova
…iskusiti zajednički život sa najmanje još 20 volontera sa Kosova i iz inostranstva
…živeti u zajednici gde ćete kuvati zajedno i sve deliti.
…iskusiti život blizu i u prirodi
…učiti od prirode i ljudi koji vas okružuju  
…inicirati akcije za lokalne zajednice
…imati javne performanse, ulično pozorište, slikanje murala i voditi diskusije sa ciljem širenja vesti o lepoti i osetljivosti naše planete.
…imati intezivno druzenje sa interesantnim, otkačenim ljudima koji se trude da bar malo promene svet.Makar za jedno leto!

Pridruži se Turi, doprinesi svojim idejama, pomozi da se pokret razvija, pomozi nam da se vest o Turi Slobode i pitanja o životnoj sredini pročuju – zato što na našoj planeti ima toliko života koji ne smemo da uništavamo, već da čuvamo!

Možete da se pridružite celokupnoj Turi, kao i samo u nekim delovima.

Mitrovica, Plemetina, Priština i Gračanica: 20-og Jula 2017 – 31-og Avgusta 2017

 • Mitrovica: fokus na pripremu Ture Sloboda, uvod u životnu i socijalnu situaciju na Kosovu, uvod u tipove i metode aktivizma
 • akcija u Plemetini o Elektrani i Obnovljivim izvorima Energije 
 • Gračanica: fokus na umetnost recikliranja i na “Uradi sam” radionice sa decom iz Imaginatoriuma (mesto alternativne edukacije GAIA u Romskoj Mahali Gračanice), takodje ćemo se fokusirati na situaciju u kojoj se nalaze manjine na Kosovu
 • Javne akcije u  Prištini, diskusije i izvedbe na temu zagadjenja vazduha


Gračanica I Novo Brdo: 27-og  Jula  2017– 4-ogAvgusta 2017

 • Gračanica: Fokus na umetnost recikliranja i “Uradi Sam” radionice sa decom iz Imaginatoriuma(mesto alternativne edukacije GAIA u Romskoj Mahali Gračanice), takodje ćemo se fokusirati na situaciju u kojoj se nalaze manjine na Kosovu.
 • javne akcije u Prištini, diskusije i izvedbe na temu Zagadjenja Vazduha
 • Novo Brdo: fokus na rad u narodnoj kuhinji Novog Brda, pomaganje u njihovoj bašti,  učenje o metodama permakulture i o situaciji manjina na Kosovu.

Novo Brdo i Klokot: 1-og  Avgusta 2017 – 7-og Avgusta 2017

 • Novo Brdo: fokus na rad u narodnoj kuhinji Novog Brda, pomaganje u njihovoj bašti,  učenje o metodama permakulture i o  situaciji manjina na Kosovu.
 • Klokot: Focus on Climate Justice, capitalisation of resources and free access to unpolluted resources as a basic human right

Kllokot and Brezovica: 5th of August 2017 – 13th of August 2017

 • Klokot: fokus na Climate Justice(globalno zagrevanje kao etnički i politički problem),kapitalizacija resursa i slobodan pristup nezagadjenim resursima kao osnovno ljudsko pravo.
 • Brezovica: fokus na prezentaciju Ture Sloboda, stvaranje Izložbe, učestvovanje na Eko-druženju na Brezovici

 

Advertisements