Njoftohu me mua”

Punëtoritë gjatë fundjavës në Prishtinë, Unicef Innovation lab

GAIA & Peer Educators Network (PEN) ju ftojnë për t’u bashkuar punëtorive lokale të fundjavës “Më njofto” ku do të mbahen gjatë dy fundjavat e e fundit të shtatorit në hapsirat e Unicef Innovation Lab, adresuar çështjet e mëposhtme nëpërmjet një seri e lojrave arsimore dhe diskutime:

21. i 22. Shtatorr, 2013, 14-18 orë

Stereotipe, paragjykime dhe diskriminimi, unë, ti, ai/ajo, ne, ju, ata/ato

Ҫka janë stereotipe, paragjykime dhe diskriminimi?

Në ҫfarë raporte funksionojnë?

Ku jemi ne në këtë tregim, si një shoqëri dhe individët, cili është roli ynë në të?

DSC_0168

28. i 29. Shtator, 2013, 14-18 orë

Diskriminimi Stop! (Motion)

Filmi Stop-motion si një mjet për ta luftuar diskriminimin:

Ҫka është stop-motion filmi dhe pse pikërisht stop-motion?

Nga koncepti e deri te realizimi: zgjidhni një temë, emërimi i tregimit, punimi i filmit

Punëtoritë të fundjavës “Më njofto” do të takohen rreth 20 të rinj nga komuna e Prishtinës, për të mësuar më shumë rreth stereotipeve, paragjykimeve dhe diskriminimit dhe marrin një rol aktiv në një numër të aktiviteteve arsimore që do të ndihmojnë për të kapërcyer problemet e diskriminimit.

Nëse:

  • Jeni nga komuna e Prishtinës, apo jeni ne afërsi gjatë dy fundjavave të ardhshme
  • Jeni nga16 deri 28 vjec
  • Doni të mësoni më shumë rreth ҫështjes së diskriminimit dhe adresoni njejtë me filma stop-motion
  • Keni kohë dhe mundësi për të marrë pjesë në dy punëtori gjate fundjavës!

Regjistrohuni, na dërgoni  application_local-workshop-1_Pristina në gaia.kosovo@gmail.com dhe bashkohuni me ne! Dhe sigurisht, nxitoni! Numri i vendeve është i limituar , ndërsa koha dhe vendi është i qëlluar për ne! 

Këto vikende të fundjavës mbahën në kuadër të projektit rajonal “Veprimi rajonal i rinisë kundër diskriminimit dhe militarizimit”. Nëse doni të dini më shumë, ju lutem vizitoni linkun e mëposhtëm

http://www.stopdiskriminacija.net

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s